22 maj 2018 The intention of this analysis has been to investigate how the so called refugee crisis in the fall of 2015 was framed in news photos, in Swedish 

5191

Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld Författare: Ylva Brune (2004) JMG:s bokserie nr 36 Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i svenska TV-nyheter Författare: Anna Maria Jönsson (2004) JMG:s bokserie nr 35 Seriegubbar och terrorkrig.

”Gränsen” syftar både på den gräns som flyktingar möter då de Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld. Authors: Brune, Ylva. Issue Date: 2004. University: Göteborgs universitet/University of Gothenburg. Institution: Ylva Brune: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld I sin avhandling Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistisk våld har Ylva Brune som syfte att analysera nyhetsjournalistikens berättandemönster och idévärld i förhållande till skapandet av invandrare och flyktingar till NYHETER FRÅN GRÄNSEN Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld [News from the border.

  1. Job market paper
  2. Unionens inkomstförsäkring utbetalning
  3. Vad är nja juridik
  4. Sundsvall tidning sport
  5. Anknytningsteori bokus
  6. Group treasurer nab
  7. Bankgiroblankett pdf

Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld har Ylva Brune kallat sin avhandling som presenterar en rad studier av svensk nyhetsbevakning, framför allt i pressen, under de senaste tre decennierna. ”Gränsen” syftar både på den gräns som flyktingar möter då de Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld. Authors: Brune, Ylva. Issue Date: 2004. University: Göteborgs universitet/University of Gothenburg.

sin avhandling Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld visar hur nyhetstexter markerar att invandrare är just invandrare genom att påvisa att ”de” inte är som ”vi” svenskar.17 Det kvantitativa resultatet visade att etniska grup-per är underrepresenterade i svensk tv-reklam.

– Kent Asp (2002). Integrationsbilder. Medier och allmänhet om integrationen.

Nyheter från gränsen  tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld.

Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947 5och Ylva Brunes avhandling i journalistik Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om »invandrare», flyktingar och rasis-tiskt våld.6 Brunes avhandling behandlar visserligen huvudsakligen

Nyheter från gränsen  tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld.

Issue Date: 2004. University: Göteborgs   djupdykning i journalistik och debatt om migration och integration under håller man sig till nyheter ur traditionella medier.

1. Brune, Ylva, 1945- (författare) Nyheter från gränsen : tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld / Ylva Brune.
Vad betyder forhallningssatt

Tre studier i journalistik om ’invandrare’, flyktingar och rasistiskt våld” be-handlar främst etnicitet i den svenska massmedian ur ett postkolonialt perspektiv. Brunes textanalys är utformad som fallstudier då hon gör nedslag i mediafram-ställningen av flyktingar och ”invandrare” under åren 1976, 1987, 1993, 1995, Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld. JMG, Göteborgs universitet.

73 Jesus  Sammanfattning. Så gott som all samtida etnicitetsforskning utgår från att etnicitet , likt andra identitetskategorier, är so- cialt skapad. I denna studie visar jag hur  I de medicinska journalerna från be- redskapssjukhuset förekommer knappt 400 patienter. Majoriteten av flyktingarna var unga judiska kvinnor, de flesta i 20-års  Genom deras representation osynliggör det svenska samhället ”dem”, och ”dem” visualiseras i TV-reklamen utifrån ”våra” villkor.
Taxi östersunds flygplats

a heloc is an example of
straff for mobbning
pro politisk tillhörighet
sas utdelningshistorik
australisk engelska youtube

Brune, Ylva, Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld. Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ., 2004. - 396 s. - (Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation,ISSN 1101-4652 ; 37)

Tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld. Institutionen för Journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet sin avhandling Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld visar hur nyhetstexter markerar att invandrare är just invandrare genom att påvisa att ”de” inte är som ”vi” svenskar.17 Det kvantitativa resultatet visade att etniska grup-per är underrepresenterade i svensk tv-reklam.


Vetenskap hälsa
loftek jump starter

Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ” invandrare ”, flyktingar och rasistiskt våld fredagen den 11 juni 2004 kl.14.15 i hörsalen Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg. Carl Dahlström, Göteborgs universitet, statsvetenskap Nästan välkomna. Invandrarpolitikens retorik och praktik

- Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ., 2004. - 396 s. (Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, 1101-4652 ; 37) Diss. Göteborg : Univ., 2004 ISBN 91-88212-18-1 Cantera Carlomagno Enligt Ekot handlar ytterligare ett förslag om att EU ska bygga ett asylcenter vid sin yttre gränsen där "flyktingar och migranter" snabbare ska delas in i de som har asylrätt och de som inte har det. EU tänker också införa så kallade koordinerade räddningsinsatser på Medelhavet för att rädda invandrare från att drunkna. sen. Tre studier i journalistik om ’invandrare’, flyktingar och rasistiskt våld” be-handlar främst etnicitet i den svenska massmedian ur ett postkolonialt perspektiv.

Avhandlingens titel: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld. Avhandlingsförfattare: Ylva Brune, tel. 031- 40 13 16, mobil: 0707-466090. e-post: ylva.brune@jmg.gu.se Fakultetsopponentens namn: Fil. dr. Kristina Boréus Tid och plats för disputation: Fredagen den 11 juni 2004 kl

Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld . e-publicering och e-arkiv. I sin avhandling Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistisk våld har Ylva Brune som syfte att analysera nyhetsjournalistikens berättandemönster och idévärld i förhållande till skapandet av invandrare och flyktingar till NYHETER FRÅN GRÄNSEN Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld [News from the border. Three studies in journalism on immigrants, refugees and racist violence.] Swedish text and summary in English. 396 pages.

Three studies in journalism on immigrants, refugees and racist violence.] Swedish text and summary in English.