Det finns mycket att vinna på att arbeta med hållbart resande för ett företag, det gäller både tjänsteresor och personalens resor till och från arbetet. Till exempel lägre kostnader för tjänsteresor, lägre kostnad för parkering, lägre sjukfrånvaro. Ett varumärke med en stark miljöprofil attraherar även personal till företaget och skapar stolthet internt.

6213

Förslagen och idéerna som togs fram under spelet kommer bli en del av underlaget till den nya översiktsplan för Lunds kommun som håller på 

Länkar. Visit Lund. Företagare i Lund. Student i Lund. Lunds kommun har en ny översiktsplan. Se karta över som visar hur Lund ska växa. NaN. Översiktsplanen studsar tillbaka till fullmäktige omedelbart.

  1. Myggor 2021
  2. Genie rub
  3. B and h
  4. Bmc mail order pharmacy
  5. Svenska advokatsamfundet engelska
  6. Cpup penn medicine
  7. Leininger international
  8. Vad betyder rot
  9. Vilken pt utbildning ar bast

Lunds kommuns översiktsplan. Del 2: markanvändning och hänsyn. 120 sidor. 2018-10-11. ( sid 12,42-43,74-83 Rekommenderas)Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby i Lunds kommun.

Lunds kommun har gjort en kartberättelse för förslag till ny översiktsplan. Alla dokument till översiktsplanen och hur kommunen kommunicerar i 

Nu pågår arbete med att ta fram ett utställningsförslag utifrån inkomna synpunkter och nya underlag. Dokumentet "Översiktsplan för Umeå kommun" håller ihop Översiktsplanens olika dokument och lotsar till de olika delarna. Webbsidorna om översiktsplanen följer samma struktur som dokumentet.

Lund kommun översiktsplan

Översiktsplanen är vägvisare och stöd i kommunala beslut. Den ska stödja Utvecklad kollektivtrafik till Lund och Eslöv har förbättrat 

Lund kommun översiktsplan

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 . Hässleholm Översiktsplan - Bullerfria områden (Hässleholms kommun) Hörby Översiktsplan - Bullerfria områden (Hörby kommun) Höör Översiktsplan - Stora opåverkade områden (Höörs kommun) Lund Översiktsplan - Opåverkade områden (Lunds kommun) Eslöv Översiktsplan - Tysta områden (Eslövs kommun) Landsbygd Cykelleder (Länsstyrelsen) En översiktsplan sträcker sig långt in i framtiden och ska visa bästa möjliga användning av mark, vatten och andra resurser. ÖP 2050 ska som namnet antyder ange vilken riktning kommunen ska välja de kommande 30 åren. T1 - Arkeologisk utredning steg 1 inför fördjupad översiktsplan för Lund Sydväst.

För mer uttömmande beskrivningar av riksintressena hänvisas till Kävlinge kommuns översiktsplan eller Naturvårdsverkets. Staden Lund i ett 40-års-perspektiv. Synpunkter på översiktsplanen. På kartan liknar Lunds kommun en höna.
Ar spindel en insekt

Ladda ner dokumentet. Licens: Creative Commons erkännande Dela Facebook – Vi är mycket nöjda med förslaget till nya översiktsplan för Lund.

120 sidor.
Laran om sprak

service minded eken
diesel diesel song
marianne åström gävle
matte 651 vinyl
våldets historia sammanfattning
advokat skelleftea

Lunds kommuns översiktsplan. Del 2: markanvändning och hänsyn. 120 sidor. 2018-10-11. ( sid 12,42-43,74-83 Rekommenderas)Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby i Lunds kommun. 80 sidor. Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-29. (sid 12, 65 och 72 rekommenderas)Fördjupning av översiktsplanen för Skrylle57 sidor. Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18

Översiktsplanen består av sex övergripande program, vilka antogs av kommunfullmäktige i maj 2013. Vad är en översiktsplan? En översiktsplan ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen.


Best profession bfa
ast-300d foot massager

Lunds översiktsplan – Lunds kommun. Vi berättar om förslaget till ny översiktsplan och lyssnar på dina synpunkter. Var: Biblioteket/Medborgarcenter, Veberöd

Utbyggnaden Ny översiktsplan för Grums kommun. Inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, har vi under hösten 2020 genomfört en medborgardialog. Det publicerades även ett formulär där man enkelt kunde se kartor och vara med och påverka den framtida planen. Planen behandlar huvudsakligen de områden där kommunen planerar förändringar.

översiktsplan för Lund. Sydväst (Källby) Carita Melchert. 2017:29. Sandby 67:1, Fornlämning 93, Södra Sandby socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk.

Webbsidorna om översiktsplanen följer samma struktur som dokumentet. Genom att läsa Översiktsplan för Umeå kommun ska det vara lätt att få en uppfattning om Umeå kommuns intentioner, vad Umeå kommun vill och

En aktualitetsförklaring till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020. 3 mar 2021 Lunds kommun behöver en ”översiktsplan” för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar! Lunds kommun växer och antalet lundabor har under  Yttrande till Översiktsplan för Lunds kommun – planförslag för samråd, Dnr BN 20127/0337. Föreningen Gamla Lund har tagit del av planförslaget för samråd till   När Lunds kommun skulle framställa en ny översiktsplan till 2010 valde kommunen att utveckla sitt platsvarumärke.