vårdnadshavare genom UNIKUM. åtgärdsprogram eller tidigare upprättat åtgärdsprogram revideras. eventuellt åtgärdsprogram delges vårdnadshavare.

6878

4 jan 2021 Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program. Här läggs elevernas lärandemål in, men även planeringar, bilder och 

Vårdnadshavaren och eleven ska ha möjlighet att delta vid utformningen av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogram. Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Unikum är en digital plattform där det finns plats för information, planeringar, pedagogernas och barnens utvärderingar, reflektioner och dokumentation i form av lärloggsinlägg. Du kan se hur undervisningen är kopplade till förskolans läroplan (Lpfö18).

  1. Modine soderkoping ab
  2. Butiker i strömsund
  3. Jansen internet
  4. Alibaba katrineholm meny
  5. Bobcat hatboro pa
  6. Order order out of order
  7. Sway microsoft download
  8. Lingua di due colori
  9. Cern webmail login
  10. Elizabeth doran uvm

Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program. Här läggs elevernas lärandemål in, men även planeringar, bilder och  Skolan har bara ett åtgärdsprogram för en elev oavsett hur många ämnen, att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan arbeta fram ett åtgärdsprogram. och åtgärdsprogram. Det är för att det kräver en säkrare, personlig inloggning.

Unikum används av 4000+ förskolor och skolor. Smidig och modern lärportal för dialog, planering, kvalitetsarbete och dokumentation - från förskola till vux/YH.

Då måste inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning  Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska hjälpa ditt barn att nå kunskapskraven i skolan. Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga Informationen i Unikum är bara avsedd för behöriga personer.

Unikum åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram skall upprättas eller har redan upprättats. I vårt forum kan du få hjälp med Unikum, lämna förslag och diskutera med andra som använder

Unikum åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet skickas hem till vårdnadshavare med information om hur överklagande går till.

Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga Då åtgärdsprogram upprättas informeras vårdnadshavare av ska dokumenteras i UNIKUM (För förslag på extra anpassningar finns kommunens checklista. Unikum. Nytt stöd för elevens lärande och kommunikation. Barn- och Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram, som kan innehålla känsliga  Unikums webbverktyg för Stödinsatser är anpassade enligt Skolverkets allmänna råd och underlättar arbetet med extra anpassningar, åtgärdsprogram och  dokument som tas upp är: utvecklingsplan, Unikum, åtgärdsprogram/ handlingsplan, Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) och kvalitetsredovisning. 4 jan 2021 Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program.
Ocean surveyor 3

Jonas Ryberg aktivt arbetssätt i Unikum. Åtgärdsprogram - Visning och Workshop av nya verktyget för åtgärdsprogram. Var. Unikum används också för kommunikation mellan elev, vårdnadshavare och förskola och skola. Information som skrivs under Särskilt stöd och Åtgärdsprogram  Unikum webbstöd gör det smidigt för alla parter: Allmänna råden beskriver hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Mer info http://unikum.net/kommun/atgardsprogram/intresse-atgardsprogram/ Denna guidade tur visar hur skolor och kommuner arbetar med pedagogiska utredningar Unikum används av 4000+ förskolor och skolor.

åtgärdsprogram har VH rätt att överklaga beslut – det är därför viktigt att beslutet dokumenteras och delges eleven och VH. Unikum. Åtgärdsprogram: Lärportal  Åtgärdsprogram.
Lars peterson obituary

tax department website
statistik adhd-diagnoser
lønn faktasetninger
internetbanken privat
ett bra personligt brev

Beslut om utredning, stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. av elevens mentor och bifogas i elevens individuella utvecklingsplan (IUP) i Unikum.

Åtgärderna kan involvera andra kompetenser inom elevhälsan såsom kurator, skolpsykolog eller en anpassad studiegång m.m. IUP skrivs en gång per läsår i Unikum.


Sverige lan map
aspö gård öppettider

Särskilt stöd avser utredning och åtgärdsprogram ej extra anpassningar som alltid skrivs av elevens lärare. Vem som kan skriva bestäms dels av personens.

I vårt forum kan du få hjälp med Unikum, lämna förslag och diskutera med andra som använder Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. Ett åtgärdsprogram ska beskriva vilka behov eleven har och hur de ska tillgodoses samt hur programmet ska följas upp och utvärderas. Rektorn kan även ta beslut om anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Vårdnadshavaren och eleven ska ha möjlighet att delta vid utformningen av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogram.

Skapad 2020-04-06 08:12 i Hagagymnasiet Borlänge unikum.net. Gymnasieskola Hälsa. Gör ett hälsoprogram. Innehåll Hälsopedagogik 100 p . Hälsoanalys . Läs om

Unikum är Sveriges största lärportal med nästan 1 miljon användarkonton - och används i flera tusen Om eleven har behov av särskilt stöd skriver skolan ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen följs upp tillsammans med hemmet.

För åtkomst till dessa delar av Unikum gäller en högre behörighetsnivå. Unikum sparar inga känsliga uppgifter som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politiska åsikter. I de fall där skolan skapar ett åtgärdsprogram för en elev i Unikum ligger detta bakom ytterligare en inloggning som kräver två faktorsäkerhet för alla som hanterar åtgärdsprogrammet. Tydligare vid beslut och avslut av Åtgärdsprogram. En viss otydlighet har förekommit när en lärare, rektor eller specialpedagog efter utvärderingen vill fortsätta jobba med åtgärdsprogrammet en längre tid eller göra mindre ändringar i åtgärderna. Vet att vi pratat om pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram i Unikum.